เกี่ยวกับเรา

 • BUREAU VERITAS
  ISO 9001:2008
  ออกแบบ พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่าย มอเตอร์, ปั๊มน้ำ, โบล์เวอร์ และพัดลม
 • บูโร เวอริทัส
  ISO 9001:2008
  ออกแบบและผลิตสินค้าเกี่ยวกับโบล์เวอร์และพัดลม, ท่อลม, เอ็กเซียลแฟน,
 • บูโร เวอริทัส
  ISO 9001:2008
  โรงงาน: จัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโบล์เวอร์และพัดลม, ท่อลม, เครื่องพ่นไฟ,