Main menu

Maintenance & Contract

PREVENTIVE MAINTENANCE

 
  • ตรวจวัดประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์และแนะนำ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว

การตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม พร้อมหลักฐานและการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจะมีคำแนะนำสำหรับการดำเนินการจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะประหยัดเงินของคุณ

  • การตรวจเช็คการติดตั้ง
  • การตรวจเช็คประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม อย่างรวดเร็ว

โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม แบบครบวงจร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่จัดทำโดย Venz เป็นขั้นตอนแรกสุดของโปรแกรมตรวจสอบของเรา เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ซึ่งจะให้ข้อมูลจริงสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะในการอัพเกรดหรือเปลี่ยน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม  ที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว
 

Preventive Maintenance Contract

เพื่อตรวจสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการดูแลรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้อตกลงการให้บริการของ Venz ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างเป็นทางการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่มีความต้องการใช้งาน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม ในแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้สัญญาบริการดูแลระบบกับทาง Venz เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราเอาใจใส่การบำรุงรักษาพัดลมตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉิน และรักษาเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุด ด้วยสัญญาบริการของ Venz ทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่า ระบบของคุณสามารถทำงานได้เหมาะสมที่สุด สัญญาบริการเป็นการทำสัญญาระหว่างบริษัทของคุณและ Venz ซึ่งทำให้คุณได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย โดยคุณสามารถนำมาใช้กับทุกส่วนงานของบริษัทของคุณ ความเป็นหุ้นส่วนกับ Venz จะช่วยให้คุณบริการจัดการงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

การหาจุดทำงานที่เหมาะสมสำหรับงาน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม 

Venz มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมของคุณ ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับการประหยัดต้นทุนตลอดเวลา

REPAIR AND MAINTENANCE

Repair

การซ่อมแซม

Venz สามารถซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมให้กลับสู่สภาวะปกติ และมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมใหม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การอัพเกรดแม้กระทั่งการเปลี่ยนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการซ่อมเมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาว
 

Maintenance

งานบำรุงรักษา

 

ฝ่ายบริการ Venz นอกจากจะบำรุงรักษาและซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการแล้ว เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมรวมถึงคำแนะนำสำหรับการประหยัดเงินในระยะยาวให้กับคุณ

Maintenance Manual