ข่าวและโปรโมชั่น

Intermach 2013

งานแสดงสินค้า
16 May, 2013
Intermach 2013 งานแสดงสำคัญระดับภูมิภาคที่นำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ล่าสุดจากผู้ผลิตทั่วโลก โดยนวัตกรรมล่าสุดในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีเครื่องจักรที่นำสมัยรวมถึงระบบซอฟแวร์ใหม่ๆสำหรับอุตสาหกรรม โดยจัดดขึ้น 16-19 พฤษภาคม 2556 ณ ไบเทค บางนา