ข่าวและโปรโมชั่น

การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ข่าว
17 July, 2013
ภาพการอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย..