ข่าวและโปรโมชั่น

งานสมาคมโรงสีข้าวไทย

ข่าว
3 พฤศจิกายน, 2012
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ที.เอ็น. ร่วมแสดงสินค้าในงาน สมาคมโรงสีข้าวไทย ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ