ข่าวและโปรโมชั่น

มอบทุนการศึกษา 2556

ข่าว
25 May, 2013
กลุ่มบริษัท tngroup มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปีนี้ 2556 โดยมีคุณกิตติ จึงสวนันทน์ และ คุณกิจจา จึงสวนันทน์ เป็นตัวแทนบริษัทมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน TNGROUP เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556