ข่าวและโปรโมชั่น

ลงนามก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่

ข่าว
11 October, 2013
บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด ในเครือบริษัท ที.เอ็น. กรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า อุตสาหกรรม อาทิ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมและโบลเวอร์ ได้ลงนามกับ บริษัท เอฟ.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 10 ไร่ บริเวณ ถนน เพชรเกษม 91 จ.สมุทรสาคร ด้วยเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท โดยกำหนดแล้วเสร็จกลางปี 2557 นี้ ทั้งนี้เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และรองรับการวิจัยและพัฒนา สินค้าอุตสาหกรรมอาทิ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมและโบลเวอร์ขนาดใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น