ข่าวและโปรโมชั่น

T.N.Group จัดสัมนาสมาคมโรงสีข้าวไทย

ข่าว
18 July, 2014
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ที.เอ็น. ได้จัดงานสัมนา กลุ่มลูกค้าโรงสีข้าว ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวไทย ณ โรงแรม แกรสด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครสวรรค์ โดย มีคุณ กิจจา จึงสวนันท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน