Main menu

About services

 • งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
 • ติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ (สำหรับลูกค้า)
 • งานบริการซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการปรับปรุง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการซ่อมบำรุง การตรวจสอบและปรับประสิทธิภาพตามระยะเวลาในเชิงป้องกัน
 • งานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานขายอะไหล่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
 • งานฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าที่ใช้มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด  ในโรงงาน
 • งานบริการให้ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้งาน, การป้องกัน, และการดูแลรักษา
 • Installation
  ฝ่ายบริการ Venz มีการอบรมช่างเทคนิคและศูนย์บริการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าได้ว่า การติดตั้ง ทดสอบและปรับแต่งนั้นเป็นไปตามคุณสมบัติของพัดลมอย่างถูกต้อง
 • Maintenance & Contract
  Venz ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างเป็นทางการ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Warranty
  การรับประกัน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรม Venz
 • Operation
  นำเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง