เกี่ยวกับงานบริการของ Venz

 • งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
 • ติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ (สำหรับลูกค้า)
 • งานบริการซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการปรับปรุง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการซ่อมบำรุง การตรวจสอบและปรับประสิทธิภาพตามระยะเวลาในเชิงป้องกัน
 • งานตรวจสอบวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานขายอะไหล่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
 • งานฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าที่ใช้มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรมทุกชนิด  ในโรงงาน
 • งานบริการให้ข้อมูลทางเทคนิคในการใช้งาน, การป้องกัน, และการดูแลรักษา
 • งานติดตั้ง
  ฝ่ายบริการ Venz มีการอบรมช่างเทคนิคและศูนย์บริการให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้า
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  Venz มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมของคุณ ซึ่งจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
 • การรับประกัน
  การรับประกัน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรม Venz
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ Venz
  นำเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยมีศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการในยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง