อะไหล่

เมื่อคุณต้องการอะไหล่

     Venz มีชิ้นส่วนอะไหล่แยกตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญจะอยู่ในสต็อกสินค้าเสมอและช่วยป้องกันการหยุดซ่อมเครื่องจักรที่อาจต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ของเราสามารถที่จะหาได้จาก

ทาง Venz  มั่นใจว่าความต้องการและความแน่นอนในการติดตามการจัดส่งอะไหล่ โดยขึ้นอยู่กับระบบลม การชำรุดของระบบลม หรือความต้องการในการปรับปรุงระบบพัดลมของลูกค้านั้น ลูกค้าของเราจะได้รับบริการเป็นอย่างดี

ชิ้นส่วนอะไหล่ที่แนะนำ

ฝ่ายบริการ Venz  เสนอให้ลูกค้าจัดเก็บสินค้าอะไหล่ที่จำเป็นได้ที่งานขายผลิตภัณฑ์ เพื่อลดเวลาการหยุดเครื่องซ่อมบำรุงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

(รายละเอียดงานขายอะไหล่) เมื่อต้องการอะไหล่ ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ หากระบบพัดลมที่คุณใช้งานต้องการความทนทานและไว้วางใจได้ รวมถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ทาง Venz  สามารถนำเสนออะไหล่ที่มีความจำเป็น เพื่อให้ลูกค้าเก็บสต็อกไว้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นงานขาย